Haku

Kokoelma

Valintaperiaatteet

Kirjastojen tavoitteena on monipuolinen, ajantasainen ja asiakkaiden tarpeet huomioonottava kokoelma. Aineiston valinnassa painotetaan sen laadukkuutta ja pysyväarvoisuutta.

Valinnassa pyritään ottamaan huomioon eri asiakasryhmät sekä erilaiset mielipiteet ja ajattelutavat. Suomalaisen kulttuurin arvoteoksia hankitaan hinnasta riippumatta. Omakustanteita hankitaan pääsääntöisesti Kanta-Hämeen alueelta.

Hankittavan aineiston määrään vaikuttavat aineiston kysyntä sekä arvioitu käyttöikä. Aineiston kysyntää seurataan ja kysytyimmästä aineistosta hankitaan lisäkappaleita varausten odotusaikojen lyhentämiseksi.

Hankkimatta voidaan jättää aineisto, joka ei kestä kirjastokäyttöä tai on sisällöltään kyseenalaista. Av-aineistoista kirjasto voi hankkia vain sellaisia videoita ja dvd-levyjä, joilla on lainausoikeudet.

Hankintaehdotukset

Asiakkaat voivat tehdä kirjastolle hankintaehdotuksia verkkolomakkeella. Hankintaehdotukset otetaan huomioon valinnassa, mikäli ne sopivat valintaperiaatteisiin.

Tee hankintaehdotus verkkolomakkeella.

Lahjoitukset

Ilmaiseksi tulevaa aineistoa ja lahjoituksia otetaan vastaan vain sillä ehdolla, että kirjasto saa itse päättää, siirtääkö se aineiston kokoelmiinsa. Vain hyväkuntoinen aineisto otetaan vastaan.

Varastointi ja varastojen aineistojen käyttö

Varastoon siirretään aineistoa, jonka käyttö on vähäistä, jotta enemmän käytetylle aineistolle jäisi tilaa. Varastoinnin tavoitteena on säilöä tulevaisuutta varten keskeisin kotimainen kirjallisuus sekä keskeisimmät av-tallenteet ja aikakauslehdet.

Hämeenlinnan pääkirjaston varastot toimivat kaikkien Hämeenlinnan toimipisteiden kirjojen, av-aineiston ja aikakauslehtien keskusvarastona. Hattulan ja Janakkalan kirjastoissa on myös aineistovarastot.

Hämeenlinnan päävarasto Jemma

Pääkirjaston varsinaisessa päävarastossa on lainauskäyttöön tarkoitettu varastokokoelma.

Jemma on avoinna asiakkaille joka päivä pääkirjaston palveluaikoina (klo 10–19, klo 10–15, klo 12–16).

Jemma sijaitsee pääkirjaston pohjakerroksessa. Tila on esteetön, hyllyväleissä mahtuu kulkemaan pyörätuolilla. Pohjakerrokseen pääsee hissillä (ei Rauhankadun puoleisella hissillä) ja portaita lainauskerroksesta.

Jemman aineisto löytyy verkkokirjaston aineistohaulla. Saatavuustiedoissa lukee "Hämeenlinnan pääkirjasto - Varasto, aikuiset" tai "Hämeenlinnan pääkirjasto - Varasto, lapset ja nuoret".

Jemman aineistoja voi lainata kotiin.

Varaston käsikirjasto Holvi

Arkisto-olosuhteet tarvitseva kirjaston vanhin ja arvokkain aineisto on sijoitettu käsikirjaston varastoon Holviin.

Näitä aineistoja ei lainata kotiin, mutta niitä saa käytettäväksi kirjaston tiloissa.

Varaa Holvin työskentelytila ja haluamasi aineistot 3 päivää etukäteen käyttöösi kirjaston Varaamossa.

Holvin työskentelytila on varattavissa ma–pe klo 10–18 ja la 10–14.

Holvin aineistot löytyvät verkkokirjaston aineistohaulla. Saatavuustiedoissa lukee "Hämeenlinnan pääkirjasto - Varasto, käsikirjasto".

Varaa Holvin työskentelytila käyttöösi.

Lehdet

Kirjastoihin tilataan kymmeniä sanomalehtiä ja satoja aikakauslehtiä. Aikakauslehdet on luetteloitu kokoelmaan ja ne löytyvät kokoelmahaulla. Aikakauslehtiä voi myös varata.

Vanamo-kirjastoihin tilattavat painetut aikakauslehdet.

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet ovat pääosin lainattavissa. Lehtien uusimmat numerot ovat luettavissa kirjastoissa. Kirjastoautoissa myös uusimmat numerot ovat lainattavissa.

Hämeenlinnan pääkirjastossa varastoidaan joitakin aikakauslehtivuosikertoja. Tiedot lehtien säilytyksestä löytyvät kirjaston tietokannasta.

Kotimaisia aikakauslehtiä digitaalisina näköisversioina on luettavissa eMagz-palvelussa. Palvelun arkistosta löytyvät monien lehtien numerot 24 kuukauden ajalta.

Palvelu on käytettävissä kirjastojen asiakastietokoneilla ja langattomassa verkossa.

eMagz-palvelu

Sanomalehdet

Hämeenlinnan pääkirjastossa säilytetään sanomalehtiä kuluvan viikon lisäksi neljä edellistä viikkoa. Lähikirjastot säilyttävät sanomalehtiä enintään kaksi viikkoa.

Sanomalehtien mikrofilmit on sijoitettu Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipisteeseen.

Mikrofilmit ovat vapaasti käytettävissä. Kansallisarkistossa on myös Hämeen Sanomien ja muiden paikallislehtien painettuja vuosikertoja.

Sanomalehtivuosikertojen käytössä noudatetaan Kansallisarkiston käyttöehtoja, tiedustelut puh. 029 533 7140.

Katso yhteystiedot ja aukioloajat Kansallisarkiston sivuilta.

ePress-palvelun arkistosta löytyvät monien paikallis- ja maakuntalehtien numerot 12 kuukauden ajalta. Palvelu on käytettävissä Hämeenlinnan kirjastojen asiakastietokoneilla ja langattomassa verkossa. Palveluun sisältyvät mm. Hämeen Sanomat, Keski-Häme ja Janakkalan Sanomat.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten näköislehdet löytyvät Lehtiluukusta, arkisto ulottuu helmikuulle 2014.

Kansallisarkisto

ePress-palvelu

Lehtiluukku

Lainattavat esineet

Kaikki kirjastojen lainattavat esineet löytyvät verkkokirjaston aineistohaulla. Osa esineistä on tarkoitettu käytettäväksi vain kirjastossa, ja niitä ei lainata kotiin.

Lainattavat liikuntavälineet täytyy palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Liikuntavälineitä ei voi varata eikä uusia.

Kirjastojen lainattavat soittimet

Kirjastojen lainattavat lautapelit

Kirjastojen lainattavat liikuntavälineet

Kirjastojen lainattavat vuosikortit

Kirjastojen lainattavat nepsy-välineet

Kirjastojen lainattavat mittarit

Kaikki lainattavat esineet

Kotiseutukokoelmat

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää ja kehittää kotiseutukokoelmaa, joka sisältää Hämeenlinnaa ja lähiseutua koskevaa aineistoa.

Käsikirjaston yhteydessä oleva Hämeenlinna-kokoelma sisältää Hämeenlinnaa koskevaa kirjallisuutta, lehtiä, karttoja, lehtiartikkeleita, äänitteitä, videoita, pienpainatteita, julisteita ja valokuvia.

Kotiseutukokoelman aineistoja ei saa kotilainaan, mutta niitä saa käytettäväksi kirjaston tiloissa. Varaa Holvin työskentelytila ja haluamasi aineistot 3 päivää etukäteen käyttöösi kirjaston Varaamossa.

Holvin työskentelytila on varattavissa ma–to klo 10–18, pe 10–16 ja la 10–14.

Kotiseutukokoelmien aineistot löytyvät verkkokirjaston aineistohaulla. Saatavuustiedoissa lukee esimerkiksi "Hämeenlinnan pääkirjasto - Kotiseutukokoelma". Myös lähikirjastoissa on kotiseutukokoelmia.

Varaa Holvin työskentelytila käyttöösi.

Lyseon kirjasto

Lyseon kirjastoon kuuluu lähes 20 000 nidettä. Kirjasto on karttunut lukuisin lahjoituksin.

Vuonna 1857 kymnaasiksi eli lukioksi nimetty oppilaitos peri satoja kirjoja Hämeenlinnan muilta oppilaitoksilta. 1858 lukio sai Helsingin yliopistolta lahjoituksena n. 1100 nidettä tiedekirjallisuutta.

Lahjoittajina ovat olleet myös yksityiset tahot ja tieteelliset seurat. Muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on lahjoittanut 117 niteen kokoelman, joka on peräisin Elias Lönnrotilta.

Vanhimmat kirjat ovat 1500-luvulta, mm. Mikael Agricolan Se Wsi Testamenti (1548). Kokoelmaan kuuluu myös vuonna 1642 ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen Raamattu. Niin ikään suomalaisen kirjallisuuden ensipainoksia on runsaasti, mm. Eino Leinon teoksia ja Aleksis Kiven Kanervala (1866).

Suomenkielisen kirjallisuuden lisäksi kirjasto sisältää satoja 1500 – 1700-luvuilta peräisin olevia vieraskielisiä kirjoja, mm. Linnén Flora Svecican ( 1755) ja Henrik Gabriel Porthanin latinankielisen väitöskirjan. Itämaisen kirjallisuuden luokkaa edustaa Koraani vuodelta 1694.

Lyseon kokoelmaa voi selata tarkennetussa haussa valitsemalla Hämeenlinnan koulukirjasto ja Lyseon kirjasto. Hakua kannattaa rajata esim. vuosilla esim. 1500 - 1600.

Kokoelmasta vastaa Hämeenlinnan lyseon lukio

Lisätietoja: rehtori Pieta Tukkimäki-Hilden, puh. 040 749 3843, Pieta.Tukkimaki-Hilden@kktavastia.fi