Haku

Hattulan kunnankirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortti

Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Jokaisella lainaajalla on oltava kirjastokortti. Kirjasto voi hyväksyä lainauskortiksi myös muun viivakoodilla varustetun henkilökortin. Kortti on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Osoitteen- ja nimenmuutoksesta sekä kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa katoamisilmoitukseen saakka. Uusi kortti kadonneen tai rikkoutuneen tilalle on maksullinen. Videoita ja DVD-levyjä voi lainata vain koteloon merkityn ikärajoituksen ylittänyt henkilö. Lainausoikeuden menettää ellei noudata kirjaston käyttösääntöjä.

Aineiston varaaminen ja uusiminen

Hattulan kunnankirjaston aineistoa voi varata maksutta. Maksullisen seutuvarauksen voi tehdä Hämeenlinnan ja Janakkalan aineistosta. Varausten noutoaika on 8 pv ilmoituksen lähetyspäivästä. Kirjastoautossa noutoaika on kaksi viikkoa. Lainat voi uusia kirjaston palvelupisteissä, puhelimitse tai Internetin kautta verkkokirjastossa, jossa voi myös varata aineistoa. Jos aineistosta ei ole varauksia, lainat voi uusia kuusi kertaa.

Tunnusluku

Kirjastokortilla, jossa on tunnusluku, voi varata aineistoa, uusia lainoja ja seurata omia asiakastietoja verkkokirjastossa. Tunnusluvun saa kirjastosta.

Laina-ajat ja lainamäärärajoitukset

Laina-ajat vaihtelevat materiaalista riippuen viikosta neljään viikkoon. Lainassa olevan aineiston määrä voi olla enintään 50 kpl, joista 10 DVD-levyä ja 30 CD-levyä ja 2 konsolipeliä.

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole Hattulan kunnankirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia.

Aineiston palautus

Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Myöhästyneestä aineistosta peritään maksu ja korvaus palautuskehotuksista sekä muista perintätoimista. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti kehotuksista huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen ja perintä siirtyy perintätoimistolle. Lasten ja nuorten aineistosta perimme vain huomautus- ja perintäkulut.

Katoaminen ja vahingoittuminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Videon ja DVD-levyn voi korvata vain maksamalla korvaushinnan. Tallenteiden lainaaminen on asiakkaan omalla vastuulla. Kirjasto ei vastaa tallenteiden laitteille aiheuttamista vaurioista.

Internet-työasemat ja tabletit

Kirjastossa on asiakkaiden käytössä seitsemän tietokonetta joista 2 on varattu nuorten käyttöön ja kymmenen iPad Mini tablettia. Tietokoneen tai iPadin voi ottaa käyttöön tunniksi kerrallaan. iPadia käyttäessään asiakas on vastuussa käytössään olevasta laitteesta jos laite rikkoutuu asiakkaan käytön seurauksena perimme asiakkaalta 150 € korvaus-summan rikkoutuneesta laitteesta. (Hattulan sivistyslautakunnan päätös 18.2.2016)

Oleskelu kirjastossa

Kirjaston tilat ovat kaikille palveluja käyttäville avoimet, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan.

Tietosuoja

Lainausrekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Verkkopalvelut

Verkkokirjasto: https://www.vanamokirjastot.fi

Sivistyslautakunnan päätöksellä nämä käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2013 alkaen.